SECURITY: REGIONAAL & BETROKKEN

AFLEVERING 4

MOBIELE SURVEILLANCE

MEER DAN KALE KOPPEN EN FRIKADELLEN ETERS Kale koppen en onbetrouwbare figuren die wat rondjes rijden, zo nu en dan een alarm opvolgen en bij het eerste het beste tankstation een vette hap halen. Ook uw beeld van een beveiliger? Niet bij Schipper Security BV: Onze surveillancedienst bestaat uit gemotiveerde ervaren mede-werkers die gericht werken. Door onze samenwerking met de politie vervullen ze een steeds groter wordende rol op de weg in de veiligheid en van u als burger. Beveiligingsorganisaties kunnen zich binnen de branche daarnaast onderscheiden door het Keurmerk Beveiliging, en de certificering van een brancheorganisatie, de VEB. Schipper Security beschikt over beide erkenningen. In deze aflevering nemen wij u mee om u een beeld van onze beveiligers en hun rol op de weg te geven.

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREINEN

Ook in de veiligheid op bedrijventerreinen speelt Schipper Security een rol, waarbij het Keurmerk Veilig Ondernemen de basis is. Op een gestructureerde wijze wordt er gewerkt aan de veiligheid op het bedrijventerrein door verschillende partners: een samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en ondernemers. Een onveilige (werk)omgeving kan immers zorgen voor veel schade en overlast. Om dit tegen te gaan werd in 2000 het Keurmerk Veilig Ondernemen geïntroduceerd; Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verlengde wegens succes het project vorig jaar tot 2015. Schipper Security BV vervult hierin op meerdere bedrijventerreinen een signalerende en registrerende rol. Incidenten worden gerapporteerd aan veiligheidsinstanties en in overzichten teruggekoppeld aan de ondernemers op het bedrijventerrein. Periodiek worden cijfers in kaart gebracht waardoor een dalende trend van criminaliteit zichtbaar is op de door ons beveiligde bedrijventerreinen.

OBE-MAATREGELEN

Schipper Security BV is in Veenendaal en Dodewaard al vanaf de start betrokken in de collectieve beveiliging. In de advisering naar de ondernemers dienen de genomen maatregelen in verhouding te staan tot de het risico en de mogelijke schade aan het bedrijf; een snelle opvolging kan vervolgens het risico op inbraak vervolgens aanzienlijk verkleinen. Tevens worden de OBE maatregelen hierbij gehanteerd. De afgelopen maanden lag de nadruk met name op woninginbraken, echter is de collectieve beveiliging geen ondergeschoven kindje. In de volgende aflevering zal hier nader op in worden gegaan.

Regionaal & Betrokken

Preventieve maatregelen zijn daarom niet synoniem aan hoge kosten. Het gaat niet (alleen) om het aanschaffen van een alarmsysteem, of een duur camerasysteem. Ondernemers kun-nen, net als bewoners in hun woning, met name op organisatorisch gebied zelf vaak meer betekenen voor een veilig/ beveiligd bedrijfspand dan zij zich zelf realiseren.

MEER DAN ENKEL RONDJES RIJDEN

Op de weg vormen mobiel surveillanten de oplettende oren en de ogen van de politie. Zo trof één van onze mobiel surveillanten twee weken geleden in de nacht op de Cuneraweg in Rhenen een verwarde vrouw aan. Na het inlichten en overdragen aan de politie bleek het om een vrouw te gaan die al enkele dagen werd vermist. Afgelopen week troffen onze surveillanten in Veenen-daal midden in de nacht een verwarde man aan. Daarnaast rijden de sur-veillanten extra rondes op de risicoplaatsen in het werkgebied. Mobiele surveillance van Schipper Security is daarmee wel degelijk meer dan het rijden van rondjes en het opvolgen van alarmen.

VOLGENDE AFLEVERING

Deze maand worden er verschillende preventieavonden woninginbraken georganiseerd in de gemeente Neder-Betuwe. Een ieder is hier van harte welkom, op onze site staan de data en locaties voor deze avonden. Gedurende deze avonden zullen onze mobiel surveillanten extra surveillanceronden rijden in de betreffende dorpen. In de volgende aflevering zal er worden teruggekeken op deze avonden. Daarnaast zal er in de volgende column aandacht zijn voor de week tegen woninginbraken (7-12 oktober 2013).

Regionaal en Betrokken Schipper Security BV wil een toonaangevende en marktleidende rol spelen in het beveiligen van uw eigendommen in de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal (de WERV-gemeenten), de Gelderse Vallei, de Betuwe, Arnhem en Tiel. Door haar lokale sterke positie en affiniteit met opdrachtgevers wil ze vanuit een integrale veiligheidsbenadering een rol spelen in de veiligheid van burgers en ondernemingen en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid in de lokale samenleving. Ze is met vestigingen in Veenendaal, Dodewaard en steunpunten in Tiel en Arnhem dé regionale beveiligingsorganisatie in de omgeving. Door een convenant werkt zij nauw samen met de politie. Ze vervult daarmee een filterfunctie tussen de burgers en de veiligheidspartners. Periodiek informeert de afdeling Integrale Veiligheid van Schipper Security u in deze rubriek over ontwikkelingen, tips, recente gebeurtenissen en initiatieven gericht op uw veiligheid als burger. Reageren is mogelijk via: info@schippersecurity.nl

Toegankelijkheid Menu

× Whatsapp Available from 07:30 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday