VEB

Wij voldoen aan de VEB kwaliteitsregeling PBO en werken overeenkomstig de eisen van de wettelijke eisen die gesteld zijn in De Wet PBR.

De VEB hecht er grote waarde aan dat haar leden aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Hierbij gaat het om eisen aan de bedrijfsvoering en om eisen aan het geleverde werk. Dit wordt door onafhankelijke deskundigen geïnspecteerd. Verreweg de meeste bedrijven presteren uitstekend, maar soms lopen de inspecteurs tegen fraaie uitschieters aan. Deze bedrijven komen dan in aanmerking om genomineerd te worden voor de titel VEB Beveiligingsbedrijf van het jaar.

De eisen van de VEB hebben vooral betrekking op kwaliteitsborging, vakkennis en integriteit. Zo wordt streng gelet op de wijze waarop bedrijven met gegevens van klanten omgaan. Ook aan het naleven van de geldende kwaliteitsnormen wordt een grote waarde gehecht. Verder dienen medewerkers over de benodigde diploma’s te beschikken evenals over een Verklaring omtrent gedrag. Wanneer het bedrijf voldoet aan de gestelde eisen van de VEB kwaliteitsregeling ontvangt het  de VEB erkenning

Zowel in 2015 als in 2016 was Schipper Security BV genomineerd als beveiligingsbedrijf van het jaar!

Met gepaste trots kunnen wij mededelen dat Schipper Security door de VEB (Dé brancheorganisatie op beveiligingsgebied.) is verkozen tot ‘Beveiligingsbedrijf van het Jaar 2016’.

veb-schipper-PBO-beveiligingsbedrijf-van-het-jaar-2016

Keurmerk
beveiliging

In 2004 heeft de VPB, mede in het kader van zelfregulering, het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk voor beveiligingsorganisaties. Het keurmerk dient het proces van verdere professionalisering in de branche te bewerkstelligen alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar te maken en te bevorderen.

Het geeft aan opdrachtgevers de garantie dat een beveiligingsorganisatie zich aan alle regelgeving houdt en stelt voorwaarden aan de integriteit.

Onafhankelijk en onpartijdig

Het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche is een kwalitatief goed en geloofwaardig keurmerk. De onafhankelijkheid en onpartijdig goed geregeld.

Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt vaak - eens per jaar - en stevig gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling met deskundige auditoren. Dit is nodig omdat het keurmerk belangrijke waarborgen en garanties symboliseren voor onze opdrachtgevers.

De certificatie instelling beslist of een bedrijf aan alle keurmerkeisen voldoet en kent het keurmerk toe.

Het Keurmerkcertificaat

Iedere keurmerkhouder ontvangt een keurmerkcertificaat. Op het keurmerkcertificaat verklaart de certificerende instelling dat zij het gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat de door het keurmerkbedrijf verrichte werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen uit het keurmerk.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Met de inzet van de ISO 9001:2015 certificering heeft Schipper Security BV een belangrijke stap gezet om aan de internationale norm te voldoen waarin eisen worden gesteld aan het kwaliteitsmanagement systeem. Belangrijke onderwerpen zijn het kwaliteitsbeleid, procesmanagement, klantgerichtheid en het continu verbeteren.

Onlangs heeft Schipper Security de ISO 9001 norm ingevoerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

De ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat Schipper Security BV goed beheerst dat onze producten of diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat wij steeds beter aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen.

Schipper Security is gecertificeerd voor drie ISO-normen (9001-2015, 14001-2015 en 27001-2017) en EN 50518. Hiermee voldoen wij aan de eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement.

Alle bedrijfsonderdelen van Schipper Security zijn geaudit en we kunnen met trots vertellen dat onze certificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en EN 50518 gecertificeerd zijn tot eind 2024. 

 

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Bij Schipper Security nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We spannen ons in om het milieu waar mogelijk te ontzien. Op het gebied van milieu en duurzaamheid werken wij volgens het ISO 14001-gecertificeerde milieuzorgsysteem.

Onlangs heeft Schipper Security de ISO 14001 norm ingevoerd. ISO 14001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van milieumanagement.

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieu verantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieu pijler van duurzaamheid.

Schipper Security is gecertificeerd voor drie ISO-normen (9001-2015, 14001-2015 en 27001-2017) en EN 50518. Hiermee voldoen wij aan de eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement.

Alle bedrijfsonderdelen van Schipper Security zijn geaudit en we kunnen met trots vertellen dat onze certificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en EN 50518 gecertificeerd zijn tot eind 2024. 

 

ISO 27001:2017

Tevens heeft schipper security De ISO 27001 certificeringstraject ingezet. Hiermee maakt Schipper Security aantoonbaar dat onze organisatie informatieprocessen continu beheerst en dat u de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfskritische informatie borgt.

Met de inzet van de ISO 27001 certificering heeft Schipper Security BV een belangrijke stap gezet om aan de ISO 27001 normering te voldoen. Dat is de hoogst haalbare ranking die men kan ontvangen en de internationaal erkende standaard voor het beheer van informatiebeveiliging.

Met deze certificering loopt Schipper Security B.V. voorop als het gaat om beveiliging en de beveiliging van de informatie die gebruikt en verwerkt wordt via onze systemen

ISO 27001 informatiebeveiliging draagt zorg voor continue verbetering van de organisatie en biedt zekerheid en vertrouwen voor onze opdrachtgevers. Bovendien voldoen wij u met het ISO 27001 certificaat aan contractuele eisen en aanbestedingscriteria.

Wij hebben het ISMS  laten beoordelen aan de hand van een ISO 27001 audit door een onafhankelijke certificatie instelling (kiwa).

Alle bedrijfsonderdelen van Schipper Security zijn geaudit en we kunnen met trots vertellen dat onze certificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en EN 50518 gecertificeerd zijn tot eind 2024. 

 

NEN-EN 50518:2019 en

Tevens heeft schipper security De NEN 50518 certificeringstraject ingezet.

Schipper Security als een van de eerste gecertificeerde Video toezichtcentrale volgens EN50518
De videotoezichtcentrale van Schipper Security (VTC-3) voldoet aan de Europese norm EN50518 voor alarmcentrales. EN50518 is hét schema voor certificering van monitoring- en alarmontvangst-centrales. Het EN50518 certificaat heeft een Europese geldigheid.

Op vrijdag 26 februari 2021 is Schipper Security in het bezit gekomen van het Europese EN50518 certificaat.

Hiermee is zij de derde partij in Nederland die hieraan voldoet. Dit betekent dat het gebouw, (technische eisen aan) aanwezige apparatuur, procedures en personeel aantoonbaar op orde zijn.

Gegevens worden snel en correct verwerkt. Dit zorgt voor een snelle afhandeling door surveillanten en hulpdiensten.

Devideotoezichtcentrale is het centrum van Schipper Security, waar fysieke beveiliging wordt ondersteund met technische oplossingen.

Schipper Security blijft regionaal en betrokken actief in de provincies: Utrecht, Gelderland en Flevoland; met dienstverlening die voldoet aan de hoogste (Europese) standaarden.

De gecertificeerde alarmcentrale draagt hieraan bij. In het verlengde van certificering, investeert Schipper Security in continue innovatie en verbetering; onder andere in kunstmatige intelligentie en video-analyse technologieën. Snelle detectie, verificatie en een gerichte inzet zijn het resultaat. En zo houdt Schipper Security haar opdrachtgevers ook de in de toekomst - regionaal en betrokken - veilig.

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop