Beveiligings
advies

Beveiligingsadvies kan Schipper Security u bieden voor een betrouwbare en passende beveiligingsoplossing. Ons ervaren team van beveiligingsexperts kan beveiligingsrisicobeoordelingen en -audits van uw gebouwen en bedrijfsmiddelen bieden, evenals begeleiding en advies om ervoor te zorgen dat uw bedrijf wordt beschermd tegen huidige en toekomstige beveiligingsrisico's. Schipper Security hecht grote waarde aan goed beveiligingsadvies dat aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw wensen. Onze alomvattende aanpak begint met het begrijpen van uw bedrijf, wensen, uw potentiële problemen en eindigt met het produceren van een rapport met geïdentificeerde bedreigingen en maatregelen die u moet nemen om uw werknemers, gebouwen en bedrijfsmiddelen te beschermen. Schipper Security werkt onafhankelijk samen met erkende meldkamers en installateurs.

Beveiligingsadvies bij vermoeden van fraude of diefstal

Fraude- en diefstalpreventie zijn aandachtspunten voor iedere directie of bedrijfseigenaar. Indien zich binnen uw bedrijf signalen voordoen van fraude, diefstal, of andere ongewenste activiteiten, dan adviseren wij u graag deskundig en discreet over de mogelijkheden dit te onderzoeken en goed af te handelen.

Legitiem bewijsmateriaal door onderzoek

Binnen ons bedrijf beschikken we over de expertise en werken we samen met specialisten op het gebied van particulier onderzoek (POB- vergunning van Justitie). U bent verzekerd van een grondig plan van aanpak waarbij alle details uitvoerig worden onderzocht. Vanzelfsprekend zien wij erop toe dat het onderzoek geheel binnen de wettelijke kaders van informatievergaring (raadplegen openbare bronnen) en met toepassing van technische hulpmiddelen past. Op deze wijze kunt u vertrouwen op legitiem bewijsmateriaal. Na afronding van het onderzoek brengen wij aan u een schriftelijke rapportage uit waarin alle onderzoeksbevindingen zijn opgenomen.

Vraag beveiligingsadvies aan

Vraag direct een beveiligingsadvies scan aan

beveiligingsadvies van schipper security beveiligingsconsultant

Onze
oplossingen

Slimme camera's

Om uw gebouw optimaal te beveiligen, is het van belang dat een inbraakpoging zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd

Beveiligingscamera’s monitoren wanneer een bewoner gaat dwalen of niet meer in zijn bed ligt.

Weet waar uw organisatie staat op het gebied van integrale veiligheid door de veiligheidsscan.
vraag aan...