Veel kapers op de kust…

In een deel van onze gemeenten is het aantal inbraken op dit moment schrik barend hoog. Deze inbraken trekken ook de aandacht van zogenaamde ‘adviseurs’. Vaak adviseren ze de mooiste alarmsystemen maar u moet wel dezelfde dag beslissen om de speciale korting te kunnen ontvangen!!… En blijkbaar met succes, want ze gaan nog steeds van deur tot deur. De afgelopen maanden ontvingen wij met name uit de gemeente Rhenen meerdere verontruste berichten hierover van inwoners. Deze deur-tot-deur verkopers worden mede betaald uit het aantal verkochte alarmsystemen en zijn daarom nooit alleen gericht op uw belang!!

Wat kan ik dan doen aan mijn veiligheid,  zult u wellicht denken….

U zult het ook zelf moeten doen. Veilig heid is een containerbegrip geworden. Het idee dat de overheid en daar mee uw gemeente de enige actor is op het veiligheidsspeelveld is achterhaald. Het zerotolerancebeleid dient aangevuld te worden met kleinschalige lokale initiatieven van private partijen en burgers samen met de gemeente. Het is belangrijk om het lokale bestuur en de beleidsmakers ervan te overtuigen dat  burgers een rol van betekenis kunnen spelen. De veiligheid kan op een andere manier en tegen veel minder kosten worden vergroot.

Woninginbraken en waterbedeffect…

Een voorbeeld van een goedkopere en renderende oplossing is het preventiebeleid voor woninginbraken. Door de inzet op preventie is het aantal woninginbraken sinds 1995 sterk gedaald ten opzichte van andere Europese landen als Zweden en Duitsland.  Het hoge aantal inbraken in een aantal van onze regio’s is deels verklaarbaar door het zogenaamde ‘waterbedeffect’; de golf inbraken trekt naar de plek van de minste weerstand. Zo neemt in de regio Veenendaal en op alle door ons beveiligde industrieterreinen en particuliere woningen al jaren het aantal inbraken af. Dit gaat echter wel ten koste van naburige gemeenten:  Inbrekers blijven tenslotte inbreken. Overigens ondersteunt dit het door ons gevoerde beleid mede gericht op heterdaad:  vastzittende inbrekers breken namelijk niet in, alleen soms uit. Door naast preventief beleid ook in te zetten op burgerparticipatie kan er voor gezorgd worden dat er in de complexe samenleving toch structuur en zelforganisatie ontstaat. De overheid blijft een centrale speler in het veiligheidsveld, maar dient de burgers nadrukkelijker een rol te laten spelen. Schipper Security is gestart met het organiseren van bewonersavonden. Wijkbewoners kunnen zich opgeven om gezamenlijk na te denken over de veiligheid in hun wijk/buurt. Zo zijn we in zowel Veenendaal als Rhenen al met projecten gestart om de veiligheid samen met bewoners te vergroten. Want naast onze beveiligers, vormen ook burgers de oren en ogen van de politie! Wij komen daarom graag in contact met bewoners die in hun wijk mee willen helpen een bewonersavond te organiseren.

Toegankelijkheid Menu

× Whatsapp Available from 07:30 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday