Een beroving op straat, een inbraak in uw woning of een overval op uw werk. Alsof het nog niet vervelend genoeg is begint daarna nog een nasleep. Papierwerk, het zoeken naar verklaringen en blijvende onveiligheidsgevoelens, het helpt allemaal niet om onbezorgd verder te gaan.

Tijdens de nazorg staat het terugkeren naar een ‘normale’ situatie centraal. Nazorg is een belangrijk proces om iedere betrokkene zich weer zo snel mogelijk veilig te laten voelen in zijn of haar eigen omgeving. En ja, dit is makkelijker gezegd dan gedaan! Maar wat kunnen wij in zo’n geval voor u betekenen!?

Slachtoffer centraal

Na een inbraak/overval is het belangrijk om kenmerken van de dader te noteren. Alle feiten kunnen van belang zijn. Maar naast het zo snel mogelijk oppakken van de dader(s) is er de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht voor het slachtoffer, en met succes zo blijkt uit onderstaand artikel.

NAZORG SLACHTOFFER INBRAAK VALT GOED

‘ ZWOLLE - Het beleid van de politie in deze regio om binnen twee weken na een inbraak weer contact met slachtoffers op te nemen, is een succes. Per 1 november breidt de politie in het district IJsselland daarom de nazorg uit; ook met slachtoffers van berovingen en overvallen wordt straks binnen twee weken weer contact opgenomen.’ (bron: de Stentor)

Een bezoek, het op de hoogte houden van de voortgang van een onderzoek, slachtofferzorg en preventietips zijn allemaal maatregelen vanuit instanties die slachtoffers kunnen ondersteunen na een overval of inbraak.

Gezamenlijke aanpak

Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken door uw gemeente in samenwerking met partners in veiligheid. Een gezamenlijke aanpak in nazorg is ook een noodzaak. De laatste jaren is er door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een stappenplan ten behoeve van het slachtoffer ontwikkeld. Onder andere politie, gemeenten en slachtofferhulp spelen een rol in de nazorg voor slachtoffers. In de gemeente Rhenen heeft Schipper Security ook een actieve rol in samenwerking met de gemeente, politie en andere partijen. In een projectgroep wordt gewerkt aan het voorkomen van woninginbraken, het repressieve optreden en de nazorg voor slachtoffers en omwonenden.

Er zijn informatiepakketten beschikbaar gesteld die na een inbraak in wijken/buurten verspreid zullen worden. Door het onderwerp daarnaast met regelmaat onder de aandacht te brengen, blijven burgers alert en worden zij bewust van de maatregelen die zij zelf kunnen treffen.

Rol beveiliging

Natuurlijk is het niet te hopen dat u slachtoffer wordt van een inbraak/overval. Echter, het verzorgen van een advies en het treffen van gepaste maatregelen is in het verleden nog niet altijd genoeg gebleken. Daarom bieden wij niet alleen preventief, maar ook gedurende de nazorgfase tijdelijke oplossingen aan. Een vrijblijvende oplossing zodat u in ieder geval ‘s nachts met een rustiger gevoel kunt gaan slapen. Een andere passende maatregel die zowel preventief als in de nazorgfase van betekenis kan zijn, zijn de bewonersbijeenkomsten. Deze organiseren wij graag om u te informeren, maar ook de sociale cohesie in uw wijk te versterken. Tenslotte is natuurlijk de juiste beveiliging van uw woning van groot belang! Zodra uw woning het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) draagt is de kans twee keer zo groot dat de gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen. Daarnaast hebben woningen met het PKVW certificaat 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Ook na een inbraak/overval kan een beveiligingsorganisatie dus voor u van betekenis zijn.

Volgende aflevering

In de volgende aflevering zal worden ingegaan op beveiligingsorganisaties als schakel tussen de overheid en de burger.

Toegankelijkheid Menu

× Whatsapp Available from 07:30 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday