Een tot de nok toe gevuld dorpshuis was het resultaat

van de eerste bewonersavond in Kesteren. De gemeente Neder-Betuwe verzorgde in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging, Kuijpers beveiligingssystemen en Schipper Security BV deze preventieavond woninginbraken. Bewoners werden onder andere geattendeerd op de maatregelen die zij zelf kunnen treffen om een woninginbraak te voorkomen. Na de zomer zullen deze bewonersavonden ook in andere dorpen in de gemeente georganiseerd
worden. Het zorgen voor een veilige samenleving is een taak van de overheid. Maar waarom zou een beveiligingsorganisatie zich hierin mengen zult u wellicht denken!?

Publiek private samenwerking (PPS)

Door slim samen te werken kan op een efficiënte en effectieve wijze de veiligheid gewaarborgd worden. PPS is de samenwerking tussen overheidsinstanties en private ondernemingen. Het is een term die onlosmakelijk verbonden is aan integrale veiligheid. In de beveiligingswereld zijn deze begrippen inmiddels niet meer weg te denken. Op het gebied van veiligheid krijgt PPS vaak vorm in de zin van convenanten. Te denken valt aan het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Maar ook het convenant dat Schipper Security heeft met de politie is een vorm van PPS. Tevens wordt in lokale projecten samengewerkt aan een veilige samenleving.

PPS in de praktijk

In Rhenen gaat de samenwerking met partners in veiligheid inmiddels nog verder dan enkel het organiseren van bewonersavonden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een convenant tussen zowel publieke als private partijen om de veiligheid in deze gemeente te verhogen. Aanleiding hiervan is het hoge aantal woninginbraken in de gemeente. Tevens is hier gestart met projecten als het BelJeBuren platform, zie ook www.beljeburen.nl. Bij onraad of een ongewenste situatie kunnen buurtbewoners elkaar snel en efficiënt informeren. Dit project versterkt de sociale cohesie in de buurt en bewoners worden actief betrokken bij het preventief werken aan een veilige buurt. Op onder andere de Cuneradag die op 8 juni plaatsvond in Rhenen werd dit project gepromoot. Wilt u weten op welke wijze u een bijdrage kan leveren aan een veilige buurt of wilt u deelnemen aan een bewonersavond? Neem dan contact met op ons via 0318-526 026 of info@schippersecurity.nl.

Resultaten PPS

Misschien herinnert u zich de krantenkoppen nog ‘Politie en Schipper Security BV sluiten convenant af’. Inmiddels een jaar geleden, maar wegens goede resultaten verlengd. Zo vond een mobiel surveillant vorige maand een vermiste vrouw terug die in verwarde toestand haar woning had verlaten. Mobiel surveillanten vormen de oren en ogen van de politie op de weg, zo bleek ook laatst nog. Een mobiel surveillant signaleerde een verdacht voertuig op een bedrijventerrein. De politie werd ingelicht en tot het moment dat de politie ter plaatse was bleef de mobiel surveillant waarnemen. Zodra de politie arriveerde, ging de mobiel surveillant verder met zijn surveillanceronde. Het bleek later om een doorgewinterde crimineel te gaan. Achter de schermen gebeurt dus meer dan u waarschijnlijk denkt.

Door reeds geleverde resultaten en het willen volgen van haar missie en visie, wil Schipper Security BV een bijdrage leveren aan deze overheidstaak. Veiligheid creëer je door samen te werken en Schipper Security BV wil op onder andere bovenstaande wijzen een bijdrage leveren aan een veilige samenleving.

Aflevering 3

Volgende aflevering:

De afgelopen maanden lag de nadruk met name op woninginbraken, echter is de collectieve beveiliging geen ondergeschoven kindje. In de volgende aflevering zal hier nader op in worden gegaan.

Toegankelijkheid Menu

× Whatsapp Available from 07:30 to 16:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday