Met een muisklik ter plaatse...

Slimme camera's
Om uw huis of bedrijfsgebouw optimaal te beveiligen, is het van belang dat een inbraakpoging zo vroeg mogelijk wordt gedetecteerd.

Alarmmelding met Politie Live View
Wij zijn snel visueel ter plaatse waardoor onregelmatigheden direct worden opgemerkt.

Benieuwd of uw beveiliging beter kan?

Vraag onze beveiligingsscan aan en mogelijk kunt u geld besparen en uw beveiliging verbeteren zonder kostbare investeringen.

Girl-right

Betreft: Nieuwe tarieven 2023

Geachte relatie,
Tijdens de jaarlijkse prijsverhogingen, waarbij de tarieven voor de dienstverlening in lijn moeten worden gebracht met realistische kosten van het afgelopen jaar en de te verwachten kostenstijgingen voor het komende jaar, staan wij kritisch stil bij de prijs van onze veiligheidsdiensten. In 2023 vindt er voor alle beveiligers in Nederland een grote loonstijging plaats.


Toelichting op de prijsverhogingen

Kostencomponent 2023 Stijging (%) Beschrijving
1. Cao-salarisstijging 14,50% Salarisstijging ligt vast in de cao Particuliere Beveiliging 2018-2023. De loonstijging is gekoppeld aan de inflatie en gebaseerd op de jaarmutatie van de Consumentenprijsindex van september. De CPI van september staat op 14,50%.
2. Cao-arbeidsuurverkorting 5,60% In de CAO PB (Particuliere Beveiliging) staat dat de arbeidsduur vanaf 1 januari 2023 wordt verkort van 152 naar 144 uur per periode met behoud van salaris. Dit is een loonstijging van 5,6%. Het gevolg is dat er meer beveiligers nodig zijn om dezelfde continuïteit bij onze opdrachtgevers te borgen.
3. CAO Periodieken en sociale lasten 0,99% In de CAO particuliere beveiliging hebben we te maken met verhoging van periodieken gekoppeld aan ervaringsjaren (0,5%) en heeft de overheid op Prinsjesdag de nieuwe sociale lastenstijging bekend gemaakt (0,49%)
Totale stijging (1+2+3) 21,09% Berekening op basis van huidige informatie CBS CPI september 2022
Overige lasten 6% Pensioen, energie en werkgeverslasten

Onze kosten stijgen dus met 27,09%. Wij begrijpen dat niet alle kostenstijgingen direct door te belasten zijn naar onze opdrachtgevers. Daarom hebben wij besloten om alleen de directe kosten door te belasten. Hierdoor komen wij uit op een definitieve index van 21,09% voor een gezonde bedrijfsvoering. Indien er al nieuwe afspraken met u gemaakt zijn voor 2023, geldt dit indexpercentage niet.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen via 088 1199999 of een mail sturen naar verkoop@schippersecurity.nl

Met vriendelijke groet,
Schipper Security B.V.

Alle informatie over de prijsaanpassing

Hieronder staan de meest gestelde vragen over de prijsaanpassing. Staat uw vraag er niet bij stel hem dan gerust aan de afdeling verkoop.

Nieuwsbrief september

Prijsaanpassing beveiligingsdiensten (mailchi.mp)

Logo

Prijsaanpassing beveiligingsdiensten

 

Geachte relatie,

Als uw partner in beveiligingsoplossingen zijn wij dagelijks bezig met het leveren van een kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening. Dit is een delicate bezigheid waarbij wij niet alleen een gezonde bedrijfsvoering maar vooral de relatie met onze klanten erg belangrijk vinden.

Tijdens de jaarlijkse prijsaanpassing, waarbij de tarieven in lijn moeten worden gebracht met realistische kosten van het afgelopen jaar en de te verwachten kostenstijgingen voor het komende jaar, staan wij kritisch stil bij de prijs van onze dienstverlening. Wij vinden het daarom belangrijk u tijdig op de hoogte te brengen van de forse kostenstijgingen waar de beveiligingsbranche het komende jaar mee te maken krijgt en het onvermijdelijke effect dat dit zal hebben op onze prijzen voor 2023.

Benieuwd of uw beveiliging beter kan?
Vraag onze beveiligingsscan aan en mogelijk kunt u geld besparen en uw beveiliging verbeteren zonder kostbare investeringen.

Beveiligingsscan aanvragen

Toelichting op de kostenstijgingen:

  • In de CAO PB (Particuliere Beveiliging) staat dat de arbeidsduur vanaf 1 januari 2023 wordt verkort van 152 naar 144 uur per periode met behoud van salaris. Dit is een loonstijging van 5,6%. Het gevolg is dat er meer beveiligers nodig zijn om dezelfde continuïteit bij onze opdrachtgevers te borgen.

  • De loonsverhogingen in combinatie met de huidige inflatiecijfers (minimaal 12%), tezamen met de verkorting van de arbeidsduur resulteert in het feit dat het uurloon van de beveiliger per genoemde datum met minimaal 17,6% stijgt.

  • De beveiligingsbranche heeft ook te maken met de turbulente marktsituatie met betrekking tot brandstof- en energiekosten. Deze kosten zijn met 20% gestegen.

Lonen in de veiligheidsbVoorzitter Ard van Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche onderbouwt deze forse stijging in een interviewranche met 15% omhoog

Ard van der Steur (voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche) onderbouwt deze forse stijging in een interview.

Tarieven dienstverlening

De tarieven voor onze diensten worden aangepast vanaf 1 januari 2023. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoeveel de stijging daadwerkelijk zal zijn. Wij zullen op korte termijn contact met u opnemen om u te vertellen wat de prijsverhoging voor u gaat betekenen.

Slimme beveiliging op afstand

De beveiligingsmarkt is een vrij traditionele markt waar technologie nog lang niet altijd efficiënt wordt toegepast. Manbeveiliging wordt steeds kostbaarder en schaarser. Schipper Security zet met haar Particuliere Alarmcentrale - SignaalBewaking in op slimme technologische beveiligingsoplossingen.

“Wij zien dat bedrijven, organisaties en particulieren steeds vaker hun slimme bewakingscamera’s aansluiten op onze alarmcentrale. Een goede keuze, want slim beveiligen op afstand kan de kosten verlagen en het risico op vervolgschade bij u verminderen. Deze nieuwe manier van beveiligen kan ook voor u interessant zijn!” aldus Alexander Schipper

Wilt u ook dat wij met één muisklik ter plaatse zijn? Vraag dan direct de beveiligingsscan aan.

Beveiligingsscan aanvragen

Vragen over de prijsaanpassing?
Kijk dan eerst even op onze website voor de veel gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,
namens Schipper Security B.V.

Alexander Schipper & Michiel van der Wal
Directie

 
Zeer uitzonderlijke loonsverhoging van 15% voor beveiligers

Op 2 september verscheen er in het Algemeen Dagblad, zowel online als in de (lokale) kranten een interview met voorzitter Ard van der Steur. Het interview gaat over de zeer uitzonderlijke loonsverhoging van 15% welke beveiligers komend jaar zullen ontvangen. Met deze loonsverhoging hopen werkgevers het personeelstekort op te lossen. De loonsverhoging is opgenomen in de CAO Particuliere Beveiliging. Deze CAO is algemeen verbindend verklaard voor alle beveiligers in Nederland.

Van der Steur spreekt over het personeelstekort, dat door de coronacrisis nog verder opgelopen is, “toen hebben zo’n 1500 tot 2000 beveiligers de branche verlaten”. “We hopen dat mensen terugkomen met deze loonsverhoging”.

Lees hier een screenshot van het artikel

Cao-vraagbaak

In de cao Particuliere Beveiliging vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

De rechten en plichten

De CAO Particuliere Beveiliging is een overeenkomst van 134 pagina's, waarin wordt beschreven wat de rechten en plichten zijn van een werknemer. Het gaat over jou dus! Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is om je hierdoor heen te werken. Daarom hebben wij dit voor je gedaan en hebben wij de belangrijkste informatie op een rijtje gezet!

CAO

"Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst, waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen."

Brief VEB (brancheorganisatie) over de kostenstijging - september 2022

Toelichting vanuit de brancheorganisatie op de kostenstijging

Welke ontwikkelingen heeft Schipper Security in 2022 doorgevoerd?
  • EN:50518 gecertificeerde meldkamer/cameratoezichtscentrale – Signaalbewaking; één van de eerste Nederlandse centrales die aan deze norm voldoet.
  • Om diensten professioneel te organiseren, werkt Schipper Security met een volledig geautomatiseerd kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de criteria van NEN ISO 9001:2015. Het kwaliteitsmanagementsysteem bevordert de professionaliteit binnen onze organisatie. Het stelt zeker dat Schipper Security haar opdrachtgevers van diensten en producten voorziet, die aan de behoefte voldoen en deze idealiter overtreffen. Schipper Security concentreert zich op het in een keer goed doen en het voorkomen van fouten, in plaats van het achteraf rechtzetten van fouten. In het verlengde van ISO 14001:2015 voorkomen wij milieu verspilling. Werken binnen de kaders van ISO 27001:2017 borgt afgeschermde toegang, integriteit en continuïteit van (vertrouwelijke) informatie.
Wat is inflatie?

Bekijk de uitleg video van het CBS

Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten; dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Met andere woorden: door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard (Bron: ECB)

Inflatiecorrectie: Waarom?

Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Dit geldt ook voor onze kosten. Daarom passen wij onze abonnementstarieven aan. Wij gaan natuurlijk volop door met het ontwikkelen van nieuwe diensten die wij zonder prijsverhogingen beschikbaar stellen. Zo kunnen we je een steeds completere dienstverlening aanbieden.

Wanneer gaat de prijsverhoging in?

De prijsverhoging gaat in vanaf 1 januari 2023. Wij informeren u voor januari 2023 wat de definitieve verhoging zal zijn.

Waarom hanteren jullie het CPI en geen ander indexcijfer?

De CAO Particuliere beveiliging is automatisch gekoppeld met de CBS indexering. Tevens bestaan onze kosten uit diverse zaken. Denk aan onze medewerkers, huisvestiging, kosten van digitalisering en vervoer. Een algemeen indexcijfer zoals het CPI past hier het beste bij.

Wij hebben een ander indexcijfer met u afgesproken.

Enkele klanten hebben vanuit een Europese aanbesteding een ander indexcijfer  afgesproken. Als dat indexcijfer hoger is dan 5%, dan wordt de volledige jaarmutatie van dat indexcijfer gehanteerd.

Nieuwe tarieven 2023

Betreft: Nieuwe tarieven 2023

Geachte relatie,
Tijdens de jaarlijkse prijsverhogingen, waarbij de tarieven voor de dienstverlening in lijn moeten worden gebracht met realistische kosten van het afgelopen jaar en de te verwachten kostenstijgingen voor het komende jaar, staan wij kritisch stil bij de prijs van onze veiligheidsdiensten. In 2023 vindt er voor alle beveiligers in Nederland een grote loonstijging plaats.

Toelichting op de prijsverhogingen

Kostencomponent 2023 Stijging (%) Beschrijving
1. Cao-salarisstijging 14,50% Salarisstijging ligt vast in de cao Particuliere Beveiliging 2018-2023. De loonstijging is gekoppeld aan de inflatie en gebaseerd op de jaarmutatie van de Consumentenprijsindex van september. De CPI van september staat op 14,50%.
2. Cao-arbeidsuurverkorting 5,60% In de CAO PB (Particuliere Beveiliging) staat dat de arbeidsduur vanaf 1 januari 2023 wordt verkort van 152 naar 144 uur per periode met behoud van salaris. Dit is een loonstijging van 5,6%. Het gevolg is dat er meer beveiligers nodig zijn om dezelfde continuïteit bij onze opdrachtgevers te borgen.
3. CAO Periodieken en sociale lasten 0,99% In de CAO particuliere beveiliging hebben we te maken met verhoging van periodieken gekoppeld aan ervaringsjaren (0,5%) en heeft de overheid op Prinsjesdag de nieuwe sociale lastenstijging bekend gemaakt (0,49%)
Totale stijging (1+2+3) 21,09% Berekening op basis van huidige informatie CBS CPI september 2022
Overige lasten 6% Pensioen, energie en werkgeverslasten

Onze kosten stijgen dus met 27,09%. Wij begrijpen dat niet alle kostenstijgingen direct door te belasten zijn naar onze opdrachtgevers. Daarom hebben wij besloten om alleen de directe kosten door te belasten. Hierdoor komen wij uit op een definitieve index van 21,09% voor een gezonde bedrijfsvoering. Indien er al nieuwe afspraken met u gemaakt zijn voor 2023, geldt dit indexpercentage niet.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen via 088 1199999 of een mail sturen naar verkoop@schippersecurity.nl

Met vriendelijke groet,
Schipper Security B.V.

Hoe kan ik beter beveiligd worden?

U kunt uw bestaande camerabeelden en/of inbraak installatie aansluiten op onze gecertificeerde alarmcentrale. Als uw slimme camerabeelden een melding genereert van een verdachte situatie zijn onze centralisten met één muisklik digitaal ter plaatse. Dit noemen wij ook wel: alarmopvolging op afstand. Met deze snelle manier van opvolging bepalen onze centralisten direct of er iets aan de hand is en stuurt indien nodig onze surveillancedienst aan.

Wat is alarmverificatie op afstand?

U kunt uw camerabeelden aansluiten op onze alarmcentrale. Als uw slimme camerabeelden een melding genereert van een verdachte situatie zijn onze centralisten met één muisklik digitaal ter plaatse. Dit noemen wij ook wel: alarmopvolging op afstand. Met deze snelle manier van opvolging bepalen onze centralisten direct of er iets aan de hand is en stuurt indien nodig onze surveillancedienst en hulpdiensten aan.  Kunt u ook niet wachten om uw terrein beter te beveiligen? Neem dan direct contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wat is terreinbeveiliging op afstand?

Terreinbeveiliging op afstand: Door uw camera’s en inbraakalarmsysteem aan te sluiten op de alarmcentrale van Schipper Security wordt uw volledige terrein voortdurend gemonitord. Vooraf stellen wij de detectie met u in. De camera’s detecteren onmiddellijk afwijkende situaties. Onze getrainde centralisten reageren hier direct op. Kunt u ook niet wachten om uw terrein beter te beveiligen? Neem dan direct contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Certificeringen

Schipper Security is gecertificeerd voor drie ISO-normen (9001-2015, 14001-2015 en 27001-2017) en EN 50518. Hiermee voldoen wij aan de eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement. Alle bedrijfsonderdelen van Schipper Security zijn geaudit en we kunnen met trots vertellen dat onze certificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en EN 50518 gecertificeerd zijn tot eind 2024. Een prachtig resultaat waarmee we zekerheid bieden aan onze klanten.

ISO 9001:2015

Wij zijn er van overtuigd dat het succes van de uit te voeren projecten is gekoppeld aan Schipper Security’s vermogen om aan de eisen en verwachtingen van haar klanten te voldoen. We streven er naar deze klanttevredenheid te realiseren. Dit vereist dat we professionele diensten leveren volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Om dit te realiseren werken we volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.

Door bij aanvang van ieder project de kwaliteits- en/of tevredenheidcriteria van de klant te inventariseren worden eventuele afwijkingen op lopende projecten vroegtijdig gesignaleerd en gecorrigeerd. Daarnaast is iedere individuele medewerker van Schipper Security ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar werk het juiste kwaliteitsniveau heeft. De borging hiervan wordt getoetst tijdens onder anderen interne/externe audits. Beloftes aan klanten worden op deze manier ook daadwerkelijk waargemaakt. Schipper Security streeft hiermee naar continue verbetering van haar dienstverlening, wat resulteert in het behalen en behouden van het ISO 9001 certificaat.

ISO 14001:2015

Bij Schipper Security nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We spannen ons in om het milieu waar mogelijk te ontzien. Op het gebied van milieu en duurzaamheid werken wij volgens het ISO 14001-gecertificeerde milieuzorgsysteem.

Wat is milieumanagement?

De ISO 14000-serie van normen voor milieumanagement biedt praktische hulpmiddelen voor een organisatie die meer wil doen dan voldoen aan wet- en regelgeving. De normen zijn bedoeld voor bedrijven die begrijpen dat het implementeren van een systematische aanpak van milieuaspecten van het bedrijf en zijn producten zichzelf terugverdient.

Wat is ISO 14001?

De norm ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. De norm is daarmee een belangrijk instrument voor de eigen verantwoordelijkheid die organisaties hebben om de effecten op het milieu als gevolg van hun activiteiten, producten en diensten terug te dringen en zo een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

ISO 27001:2017

Met ISO 27001 certificering laten wij zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat helpt ons informatiebeveiligingsrisico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen. ISO 27001 is een managementsysteem. Dit betekent dat wij het kunnen integreren met de al aanwezige managementsystemen in onze organisatie en dat informatiebeveiliging zo een integraal onderdeel wordt.

Optimale beveiliging

We zorgen ervoor dat uitsluitend gemachtigde personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. De verwerking van informatie vindt zodanig plaats dat juistheid en volledigheid is beschermd, waardoor integriteit is gewaarborgd. Tegelijkertijd garanderen wij beschikbaarheid van informatie wanneer gemachtigde gebruikers dit nodig hebben.

Certificering

Schipper Security is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet hiermee volledig aan de eisen van de wet- en regelgever, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij aantoonbaar over de juiste beheersystemen beschikken om bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te beschermen. Alle securityprocessen zijn door Kiwa beoordeeld en gecertificeerd volgens internationale normen en standaarden.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Gegarandeerd geschikte leveranciers conform ISO 27001
Hoogste informatiebeveiligingsnormen
Compliant aan de AVG
Toegesneden oplossingen voor specifieke security-eisen van klanten
Duurzame oplossingen voor informatiebeveiliging

EN 50518

De particuliere alarm- en videotoezichtcentrale van Schipper Security voldoet aan de Europese norm EN50518 voor alarmcentrales. EN50518 is hét schema voor certificering van  monitoring- en alarmontvangst-centrales. Het EN50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. Met deze certificering verstevigd het bedrijf haar positie in de markt en voldoet zij aan de Wpbr.

SCHIPPER SECURITY B.V.

Al sinds de oprichting, zo’n veertig jaar geleden, richt Schipper Security B.V. zich op de complete ontzorging rondom beveiliging.

COMPLETE ONTZORGING

Al sinds de oprichting richt Schipper Security B.V. zich op de complete ontzorging rondom beveiliging.

INTEGRALE VEILIGHEID

Schipper Security ontwikkelt nieuwe methoden en instrumenten om de veiligheid in haar werkgebied te waarborgen

VEILIGHEID IN DE REGIO

Preventief en in samenwerking met partners in veiligheid kunnen wij onze rol verbeteren.

INNOVATIE

Duurzaamheid Doelstellingen

Duurzaam ondernemen is een onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Recensies

Profile Tyrecenter – Ed Timmermans

"Ik ben dik tevreden", zegt Ed Timmermans van Profile enthousiast. "Afspraak is afspraak bij Schipper Security en dat vind ik heel belangrijk." De bandenspecialist heeft in het verleden ervaringen opgedaan met andere beveiligingsbedrijven. "Hoe groter zo'n bedrijf, hoe meer bureaucratie er vaak heerst. Als je een vraag hebt, word je een paar keer doorverbonden voordat je de juiste persoon aan de lijn hebt. Nu bel ik het mobiele nummer van Hugo Verkerk, krijg ik hem altijd direct aan de lijn en hij zorgt meteen voor een oplossing. Ideaal."

Sneller response
Van die snelheid van Schipper Security profiteert Timmermans ook. "Laatst ging 's nachts het alarm in de zaak af. Binnen de kortste keren was er iemand aanwezig om te kijken wat er aan de hand was, precies zoals het hoort. Gelukkig was het dit keer vals alarm." Dat het beveiligingsbedrijf hem ook werk uit handen neemt en ontzorgt, vindt hij bovendien prettig. "De overgang naar een andere alarmcentrale hebben ze allemaal voor me geregeld. Fijn, want ik heb wel andere dingen te doen."

Gispen – Ben Wammes

Korte lijnen
Over die 'korte lijnen' van Schipper Security is Ben Wammes van Gispen ook te spreken. "Ze reageren daardoor ook heel snel en accuraat. Het bedrijf onderscheidt zich naar mijn mening echt als het gaat om de vlotte terugkoppeling. Als het alarm 's nachts een keer afgaat, dan heb ik de volgende ochtend meteen een rapport in mijn mailbox zitten. Fijn, want ik wil toch graag weten wat er precies aan de hand was. Dat is bij andere bedrijven wel eens anders, heb ik ervaren."

Collectief
Steeds meer bedrijven op Pavijen gaan een samenwerking aan met Schipper Security. "Mooi zo", reageert Wammes, die veel voordelen ziet in het collectief beveiligen van het terrein. "Een veilige regio creëren, doe je tenslotte samen. Hoe meer ondernemers zich collectief aansluiten, hoe meer ogen en oren zich op het terrein bevinden en hoe meer verdachte situaties opgemerkt worden." Met een speciale app, het veiligheidsloket, kunnen ondernemers gemakkelijk meldingen plaatsen en elkaar en veiligheidspartners zo bereiken. Maar collectief beveiligen heeft meer voordelen. Ondernemers van Pavijen die zich aansluiten bij Schipper Security krijgen namelijk een collectiviteitskorting. Bij voldoende animo van bedrijven zullen beveiligers van Schipper Security bovendien permanent toezicht houden op het terrein. Wammes: "Bedenk eens hoe groot de preventieve werking is als een auto van Schipper Security hier 's nachts rondjes rijdt. Een crimineel zal zich wel twee keer bedenken voor hij op Pavijen een inbraak pleegt."

Beveiliging op maat
Bij Gispen verzorgt Schipper Security dagelijks maatwerk beveiliging. "Ze zijn ook niet bang om wat extra service te verlenen", zegt Wammes. "Laatst liet Hugo me bijvoorbeeld weten dat het licht nog aanstond in een deel van het pand. Toch fijn dat hij daar melding van maakt."

VDS Culemborg – Niek van der Sluis

Vertrouwensband
Ook Niek van der Sluis van VDS Culemborg vindt het prettig dat hij altijd dezelfde personen aan de lijn krijgt wanneer hij contact zoekt met Schipper Security. "Als je steeds een wildvreemde spreekt, moet je ook iedere keer alles opnieuw uitleggen. Dat werkt niet. Bovendien heb ik een vertrouwensband opgebouwd met deze mensen. Er is weinig wisseling in personeel. Steeds weer zie ik dezelfde gezichten. Dat is prettig."

Preventief
Schipper Security bezorgt Van der Sluis een veilig gevoel. "Sinds ik met hen samenwerk zijn er geen inbraken of pogingen daartoe geweest in mijn bedrijf. Geen wonder, als eenmaal bekend is dat Schipper Security de beveiliging verzorgt, dan werkt dat preventief." Privé maakt hij ook gebruik van de diensten van het beveiligingsbedrijf. "Met een gerust hart ga ik naar het buitenland. Ik weet namelijk dat als het alarm in mijn woning afgaat, iemand van Schipper Security snel ter plaatse is om te kijken wat er aan de hand is. Dat geeft een heel veilig gevoel."

Beveiliging op maat
Van der Sluis: "Heel prettig dat Schipper Security de beveiliging levert die bij mijn bedrijf past. Veel andere beveiligingsbedrijven bieden een standaard pakket aan. Maar een meubelmaker heeft nou eenmaal andere behoeftes dan een juwelier. Je wordt bij Schipper Security persoonlijk behandeld. Daarin onderscheiden ze zich echt van anderen. Het is de reden dat ik al heel wat jaren met tevredenheid gebruik van hun diensten."

Naast gedegen en betrouwbaar, is Schipper Security ook een maatschappelijk betrokken bedrijf. Wij zijn als vrijwilligers van Stichting Buitenzorg dagelijks bezig voor mensen met een verstandelijke beperking. Met dank aan Schipper worden onze twee locaties in Veenendaal al vele jaren gratis beveiligd door de mensen van Schipper. En dat is voor onze vrijwilligers - en de mensen waar we het allemaal voor doen - een hele zorg minder! Gerrit van de Weerd, Voorzitter stichting Buitenzorg Beheer (www.stichtingbuitenzorg.nl)

Stichting Buitenzorg – Gerrit van de Weerd

Bent u op zoek naar tijdelijke beveiliging?

Neem contact met ons op en we vertellen u graag over onze werkwijze.

NIEUWS

Mijn naam is Raimon Hiffens en ik ben werkzaam als mobiel surveillant bij Schipper Security....
Babet is vorig jaar begonnen aan het leerwerktraject van Schipper Security B.V. Hierbij kreeg zij...
Samir (31) werkt sinds begin augustus 2022 als Hoofdcentralist op de particuliere alarmcentrale (PAC) SignaalBewaking...
𝗙𝗲𝗲𝘀𝘁𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗔𝗹𝗮𝗿𝗺𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 “𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝗮𝗹𝗕𝗲𝘄𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴” Samen met voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie...
Live-View Sinds kort maakt onze SignaalBewaking-alarmcentrale gebruik van de Live-View voorziening van de Politie. Bij het...
𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐢𝐣𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐧𝐞𝐧 𝐆𝐞𝐦𝐞𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐕𝐞𝐞𝐧𝐞𝐧𝐝𝐚𝐚𝐥 Sinds jaar en dag verzorgt Schipper Security B.V. de...