Alarmcentrale voor snelle opvolging

De alarmcentrale en mobiele surveillance zijn samengebracht in één organisatie. We sturen onze surveillanten 24/7 lokaal sneller aan via onze eigen (door Kiwa gecertificeerde) meldkamer, in een landelijk dekkend netwerk met steunpunten.

Dankzij de koppeling met geavanceerde software sturen wij alarmmeldingen automatisch door naar de juiste surveillant op locatie. Surveillanten ontvangen de melding direct op de smartphone waardoor telefonisch contact met de alarmcentrale niet meer nodig is.

Wij houden bij het doorzetten van meldingen rekening met variabelen als type alarm en GPS-coördinaten van de dienstdoende surveillant. Zo hebben we altijd overzicht en weten we waar onze surveillanten zich bevinden zodat wij ze tijdig kunnen inzetten voor alarmopvolging.

En, geheel conform vastgestelde protocollen, onderhouden centralisten van de meldkamer contact met landelijke hulpdiensten en jou als opdrachtgever.

Alarm verificatie &
Snelle afhandeling

Alarm verificatie en snelle afhandeling bereiken we met technische innovatieve oplossingen. De particuliere alarm centrale en videotoezichtcentrale is het centrum van Schipper Security, waar fysieke beveiliging wordt ondersteund met technische oplossingen. Onze centralisten en video-observanten zorgen 24/7 voor alarmverificatie en een snelle en correcte afhandeling van onder andere inbraak-, brand- en overvalmeldingen voor particulieren en bedrijven.

De particuliere alarm- en videotoezichtcentrale van Schipper Security voldoet aan de Europese norm EN50518 voor alarmcentrales. EN50518 is hét schema voor certificering van  monitoring- en alarmontvangst-centrales. Het EN50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. Met deze certificering verstevigd het bedrijf haar positie in de markt en voldoet zij aan de Wpbr.

Gegevens worden snel en correct verwerkt. Dit zorgt voor een snelle afhandeling door surveillanten en hulpdiensten.

Particuliere Alarmcentrale

Dankzij de koppeling met geavanceerde software sturen wij alarmmeldingen automatisch door naar de juiste surveillant op locatie.

Snelle detectie

In het verlengde van certificering, investeert Schipper Security in continue innovatie en verbetering; onder andere in kunstmatige intelligentie (AI) en video-analyse technologieën. Snelle detectie, technische verificatie en een gerichte inzet zijn het resultaat. En zo houdt Schipper Security haar opdrachtgevers ook de in de toekomst - regionaal en betrokken - veilig.

professionele-alarmopvolging

Professionele alarmopvolging

Professionele alarmopvolging is voor maximale beveiliging onmisbaar, een zeer effectieve, onzichtbare en aanvullende veiligheidsmaatregel op uw alarmsysteem. De alarmcentrale staat 24 uur per dag in contact met de surveillanten op de weg. Bij een alarmsignaal van uw alarmsysteem wordt direct de dichtstbijzijnde surveillant geïnstrueerd. Vanwege het regionale karakter van Schipper Security weten onze medewerkers feilloos de weg en zijn ze snel ter plaatse. Zo wordt elke alarmmelding, dag en nacht, binnen zeer korte tijd opgevolgd. En dankzij onze sleutelrol in de regio en onze strategische samenwerking met hulpdiensten en gemeenten zijn wij altijd op de hoogte van de laatste risicoprofielen en –plaatsen in de regio.

Eenvoudig En Veilig Contact

Heeft u een aansluiting bij de SignaalBewaking meldkamer? Dan kunt u als installateur of eindgebruiker, zelf eenvoudig relevantie informatie borgen en beheren in uw persoonlijke online omgeving. Uw gegevens zijn 24/7 inzichtelijk en aanpasbaar via een real-time verbinding. In uw persoonlijke omgeving in de App of Web Portal vindt u naast alle actuele informatie over uw aansluiting(en), ook een handig overzicht met recente mutaties. Zo heeft u uw beveiliging volledig in eigen hand. En heeft u vragen? Onze meldkamer medewerkers zijn direct voor u bereikbaar, via de handige chatservice of telefonisch.

Mijn SignaalBewaking app
Schipper Security beveiligings advies

Regionaal & Betrokken

Schipper Security blijft regionaal en betrokken actief in de provincies: Utrecht, Gelderland en Flevoland; met dienstverlening die voldoet aan de hoogste (Europese) standaarden.

Certificeringen

Schipper Security is gecertificeerd voor drie ISO-normen (9001-2015, 14001-2015 en 27001-2017) en EN 50518. Hiermee voldoen wij aan de eisen die gesteld worden op het gebied van kwaliteit-, milieu-, en informatiebeveiligingsmanagement. Alle bedrijfsonderdelen van Schipper Security zijn geaudit en we kunnen met trots vertellen dat onze certificeringen voor ISO 9001, 14001, 27001 en EN 50518 gecertificeerd zijn tot eind 2024. Een prachtig resultaat waarmee we zekerheid bieden aan onze klanten.

ISO 9001:2015

Wij zijn er van overtuigd dat het succes van de uit te voeren projecten is gekoppeld aan Schipper Security’s vermogen om aan de eisen en verwachtingen van haar klanten te voldoen. We streven er naar deze klanttevredenheid te realiseren. Dit vereist dat we professionele diensten leveren volgens een afgesproken kwaliteitsniveau. Om dit te realiseren werken we volgens een kwaliteitsmanagementsysteem.

Door bij aanvang van ieder project de kwaliteits- en/of tevredenheidcriteria van de klant te inventariseren worden eventuele afwijkingen op lopende projecten vroegtijdig gesignaleerd en gecorrigeerd. Daarnaast is iedere individuele medewerker van Schipper Security ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar werk het juiste kwaliteitsniveau heeft. De borging hiervan wordt getoetst tijdens onder anderen interne/externe audits. Beloftes aan klanten worden op deze manier ook daadwerkelijk waargemaakt. Schipper Security streeft hiermee naar continue verbetering van haar dienstverlening, wat resulteert in het behalen en behouden van het ISO 9001 certificaat.

ISO 14001:2015

Bij Schipper Security nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. We spannen ons in om het milieu waar mogelijk te ontzien. Op het gebied van milieu en duurzaamheid werken wij volgens het ISO 14001-gecertificeerde milieuzorgsysteem.

Wat is milieumanagement?

De ISO 14000-serie van normen voor milieumanagement biedt praktische hulpmiddelen voor een organisatie die meer wil doen dan voldoen aan wet- en regelgeving. De normen zijn bedoeld voor bedrijven die begrijpen dat het implementeren van een systematische aanpak van milieuaspecten van het bedrijf en zijn producten zichzelf terugverdient.

Wat is ISO 14001?

De norm ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. De norm is daarmee een belangrijk instrument voor de eigen verantwoordelijkheid die organisaties hebben om de effecten op het milieu als gevolg van hun activiteiten, producten en diensten terug te dringen en zo een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

ISO 27001:2017

Met ISO 27001 certificering laten wij zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat helpt ons informatiebeveiligingsrisico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen. ISO 27001 is een managementsysteem. Dit betekent dat wij het kunnen integreren met de al aanwezige managementsystemen in onze organisatie en dat informatiebeveiliging zo een integraal onderdeel wordt.

Optimale beveiliging

We zorgen ervoor dat uitsluitend gemachtigde personen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. De verwerking van informatie vindt zodanig plaats dat juistheid en volledigheid is beschermd, waardoor integriteit is gewaarborgd. Tegelijkertijd garanderen wij beschikbaarheid van informatie wanneer gemachtigde gebruikers dit nodig hebben.

Certificering

Schipper Security is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet hiermee volledig aan de eisen van de wet- en regelgever, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij aantoonbaar over de juiste beheersystemen beschikken om bedrijfsinformatie en persoonsgegevens te beschermen. Alle securityprocessen zijn door Kiwa beoordeeld en gecertificeerd volgens internationale normen en standaarden.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Gegarandeerd geschikte leveranciers conform ISO 27001
Hoogste informatiebeveiligingsnormen
Compliant aan de AVG
Toegesneden oplossingen voor specifieke security-eisen van klanten
Duurzame oplossingen voor informatiebeveiliging

EN 50518

De particuliere alarm- en videotoezichtcentrale van Schipper Security voldoet aan de Europese norm EN50518 voor alarmcentrales. EN50518 is hét schema voor certificering van  monitoring- en alarmontvangst-centrales. Het EN50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. Met deze certificering verstevigd het bedrijf haar positie in de markt en voldoet zij aan de Wpbr.